Barış Sarısoy ilk olarak Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans öğrenimine Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Eğitim Bilimleri alanında devam etti ve tezini “Öğretmenler için Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirmesi” konu başlığında yaptı. Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği programını tamamladı. Bir süreliğine, Çağdaş Drama Derneği’nde ve farklı okullarda, okul öncesi yaş düzeyinden yetişkinlere kadar çeşitli gruplarla yaratıcı drama atölyeleri yürüttü. Bunun dışında farklı kurumlarda yaratıcı drama eğitmeni, program geliştirme sorumlusu ve akademik koordinatör olarak görev yaptı. Barış Sarısoy, duygusal zekâ, eğitimde program geliştirme, yaratıcı drama, sosyal-duygusal öğrenme, yetişkinlere yönelik mesleki gelişim eğitim programlarıyla ilgilenmekte ve bu konularla ilgili uluslararası dergilerde makaleleri, sempozyum, kongre ve konferanslarda sunulmuş bildirileri, atölye çalışmaları bulunmaktadır. Şu anda YÖM Okullarında Akademik Direktörlük yapan ve farklı platformlarda eğitim alanında yazılar yazan Barış Sarısoy, Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri alanında doktora öğrenimine devam etmektedir.

Akademik Çalışmalar

Sarısoy, B., & Erişen, Y. (2018). Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 17(4).

Sarısoy, B., & Orhan, Ş. (2016). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Amaç Belirleme Becerilerinin Geliştirilmesi için Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılması. Yaratıcı Drama Dergisi, 11(1), 89-104.

E, Erişen & B, Sarısoy & O, Yiğitoğlu (2014) Evaluation Of Self-Management Skills Setting An Objective Sub-Area In Primary Life Science Program. International Journal on New Trends in Education & their Implications (IJONTE), 5(3)

Sarısoy, B., & Bekar, G (2016). İlkokul öğretmenlerinin derslerle ilişkilendirilmiş oyun kullanım becerilerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi: Bir eylem araştırması. 4.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. Yayınlamış Bildiri.